Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Youtube ir Google neprivalo perduoti autorių teises pažeidusių asmenų el. paštų ir IP adresų

2020 m. liepos 9 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) priėmė svarbų sprendimą nuspręsdamas, kad internetinės platformos (tokios kaip „YouTube“, arba „Google“) bei teisminės institucijos, negali būti įpareigojamos perduoti platformos naudotojų IP adresų, telefonų numerių ar el. pašto adresų, kai šie vartotojai į platformą įkelia autorines teises pažeidžiantį filmą, ar kitą kūrinį.

Ginčas vienoje byloje buvo sprendžiamas po to, kai į platformą „YouTube“ buvo įkelti du filmai, kurių naudojimo teisės priklausė įmonei „Constantin Film“. Įmonė sutikimo dėl šių filmų įkėlimo nedavė, o patys filmai buvo peržiūrėti daugiau nei keliasdešimt tūkstančių kartų. Dėl to, įmonė „Constantin Film“ kreipėsi į „YouTube“ bei „Google“ kad šios pateiktų filmus įkėlusio asmens elektroninio pašto adresą, IP adresą bei mobilaus telefono numerį.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 2004/48/EB (toliau – Direktyva) 8 straipsnyje nurodyta, kad vykstant procesui dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir gavus ieškovo pagrįstą ir proporcingą prašymą, kompetentingos institucijos galėtų reikalauti gauti pažeidėjo adresus.

ESTT nurodė, jog duomenys, įvardijami kaip „adresas“ pagal šią Direktyvą yra tik autorines teises pažeidusio asmens nuolatinės arba gyvenamosios vietos adresas. Anot ESTT, tam, kad sąvoka „adresas“ apimtų ir IP ar el. pašto adresus, tam reikalingas patikslinimas. ESTT savo sprendimą motyvavo tuo, kad jokiuose kituose Europos Sąjungos teisės aktuose, kuriuose be patikslinimo vartojama sąvoka „adresas“, nesiekiama apibūdinti elektroninio pašto, ar IP adreso, o taip pat, ESTT nurodė, kad nėra jokios informacijos, jog ruošiant šią Direktyvą teisės akto leidėjas būtų siekęs, kad į sąvokos „adresas“ reikšmę būtų įtraukti el. pašto ar IP adresai.

Visgi, šis sprendimas neturėtų apriboti autorių teisių turėtojų apginti savo pažeistas intelektines teises, kadangi dėl priimto sprendimo, šių teisių pažeidimo gynimo procesas bei pagrindai nesikeičia, o galiausiai – ESTT nurodė, kad autorinių teisių turėtojams gali būti suteikiama išsamesnė informacija apie asmens intelektines teises pažeidusį asmenį, tačiau su sąlyga, kad bus laikomasi teisingos pusiausvyros tarp pagrindinių teisių ir atitikties kitiems bendriems ES teisės principams.

Norėdami gauti daugiau informacijos, ar konsultaciją dėl jūsų intelektinių teisių ar asmens duomenų bei jų pažeidimų, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Parengė – Andrius Karmonas, ECOVIS ProventusLaw teisininkas

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti