Užsienio piliečių komandiravimas į Lietuvos Respubliką – Darbo kodekso pakeitimai nuo liepos 30 d.

Į LR Darbo kodeksą perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nuostatos. Tokiu būdu suvienodinami komandiruojamų ir vietos darbuotojų darbo užmokesčiai už tą patį darbą.

Pakeitimai taikomi užsienio valstybės darbdavio darbuotojams, kurie į Lietuvos Respubliką yra komandiruojami:

  • laikinai dirbti pagal sutartį;
  • dirbti darbdavio juridinio asmens filiale ar kitoje darbovietėje;
  • dirbti kaip laikinieji darbuotojai.

Esminiai Darbo kodekso 108 ir 109 straipsnių pakeitimai:

  • Vienodas darbo užmokestis

Nustatant garantijas komandiruotiems darbuotojams „minimalaus darbo užmokesčio sąvoka“ pakeista „darbo užmokesčio“ sąvoka. Komandiruotės trukmei viršijus 30 dienų ar darbus atliekant statybų sektoriuje, komandiruotiems į Lietuvą darbuotojams turi būti mokamas toks pat, ne mažesnis atlyginimas nei tą patį darbą dirbančiam vietos darbuotojui, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandžius, už darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis.

Svarbu. LT įmonė veikianti kaip rangovas subsidiariai atsakys už užsienio subrangovo piniginių prievolių įvykdymą statybos srities komandiruojamam darbuotojui.

  • Išlaidų kompensavimas

Kai darbuotojas komandiruojamas iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką, darbdavys privalės kompensuoti darbuotojui apgyvendinimo išlaidas, bei išlaidas, patirtas vykstant į darbo funkcijų atlikimo vietą, kuri yra Lietuvoje Respublikoje.

  • Dienpinigiai

Darbdavys turės aiškiai atskirti dienpinigius nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų dėl to, jog dienpinigiai po pakeitimų sudaro atskirą darbo užmokesčio dalį.

  • Komandiravimo trukmė

Iš esmės pasikeitė darbuotojo komandiruotės trukmės apskaičiavimo tvarka. Kai komandiruojamą darbuotoją pakeis kitas komandiruotas darbuotojas dirbantis tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, komandiruotės trukme bus laikoma bendra šių darbuotojų komandiruočių laikotarpių trukmė.

Komandiruotės trukmės apskaičiavimas yra svarbus, nes ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms taikomos darbo santykius reglamentuojančios teisės normos bei aukštesnių negu darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių nuostatos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. 12 mėnesių terminas gali būti pratęstas iki 18 mėnesių, jei darbdavys Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu būdu pateiks motyvuotą pranešimą.

  • Laikinieji darbuotojai

Užtikrinant nediskriminavimo principo taikymą laikiniems darbuotojams, laikinasis darbo naudotojas privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie darbuotojui taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, maksimalaus darbo ir minimalaus poilsio laiko trukmę, galimus viršvalandžius, atostogas ir kitas garantijas. Siekiant, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami.

Laikinajam darbuotojui būnant komandiruotėje Lietuvoje ir jį papildomai komandiravus dirbti, pvz. į Ispaniją, apie tai privalės būti informuojama laikino įdarbinimo įmonė ir taikomi atitinkami teisės aktai.

  • Išimtys

Kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais, numatytos išimtys. Jiems netaikomos naujos nuostatos dėl darbuotojų apgyvendinimo ir išlaidų kompensavimo bei nuostatos, skirtos ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms. Šios grupės darbuotojams taikomas minimaliojo darbo užmokesčio reikalavimas

  • Pranešimų Darbo inspekcijai administravimas

Nuo 2020 m. liepos 30 d. pranešimas Valstybinei darbo inspekcijai apie komandiruotą darbuotoją teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius interneto svetainėje patalpintą pranešimo formą. Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios ir jį užsienio jurisdikcijai priklausantis darbdavys gali pildyti ir teikti anglų kalba.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti, jei kiltų su darbo teise susijusių darbo teisės klausimų, todėl maloniai kviečiame kreiptis.

Parengė ECOVIS ProventusLaw advokato padėjėja, darbo teisės ekspertė Lina Bulovienė.

Susisiekti