Įsigalioja svarbūs pakeitimai dėl kandidatų ir darbuotojų teistumo duomenų tvarkymo

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė ilgai darbdavių lauktus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos pakeitimus, susijusius su kandidatų ir darbuotojų teistumo duomenų tvarkymu, kurio viešosiose diskusijose dalyvavo ir ECOVIS ProventusLaw partnerė Loreta Andziulytė. Tikimasi, kad jie sukurs palankesnes sąlygas užsienio investicijoms bei verslo plėtrai.

Naujasis teisinis reglamentavimas suteiks darbdaviams galimybę tvarkyti darbuotojų ir pretendentų teistumo duomenis, atsižvelgiant į darbdavio teisėtą interesą, kartu nustatant atitinkamas darbdavio pareigas ir duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos priemones.

Pagal šiuos pakeitimus kandidatų ir darbuotojų teistumo duomenų tvarkymas bus galimas remiantis:

1)  teisinės prievolės pagrindu, arba

2)  darbdavio teisėtais interesais.

Pagrindinės priemonės, kurias reikės taikyti darbdaviams tvarkant kandidato ir darbuotojo teistumo duomenis darbdavio teisėto intereso pagrindu:

1)  Darbdavys turi atlikti teisėtų savo interesų tvarkyti teistumo duomenis vertinimą ir vertinimą dokumentuoti.

2)   Darbdavys turi savo interneto svetainėje paskelbti pareigų sąrašą, kurias einančiam asmeniui keliamas reikalavimas būti neteistam už tam tikras nusikalstamas veikas. Šiame sąraše turi būti nurodomos ir nusikalstamos veikos, už kurias toks asmuo turi būti neteistas.

3)  Galima tvarkyti kandidatų ar darbuotojų teisėtumo duomenis, jei jų pareigos arba funkcijos yra įtrauktos į minėtą sąrašą.

4)  Kandidatas ir darbuotojas pats pateikia darbdaviui (ne)teistumo duomenis.

Su kitais pakeitimais galite susipažinti čia.

 

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti