Siekiant pažinti klientą, reikėtų prašyti tiek informacijos, kiek būtina rizikai įvertinti ir valdyti

Griežtėjant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimams ir finansų rinkos dalyviams šiai sričiai skiriant vis daugiau dėmesio, daugėja ir klientų nusiskundimų dėl perteklinių reikalavimų, siejamų su prašymais užpildyti, atnaujinti kliento pažinimo anketą ar pateikti papildomą informaciją.  Visgi Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad valdydami riziką finansų rinkos dalyviai turi taikyti priemones, kurios būtų šiai rizikai proporcingos.

Kaip nurodo Lietuvos bankas, klientai dažniausiai piktinasi dėl klausimų kiekio ir prašomos informacijos pertekliaus, tačiau finansų rinkos dalyviai privalo tinkamai pažinti savo klientą ir stebėti dalykinius santykius. Teisės aktuose išsamiai nenustatyta, kiek ir kokios informacijos finansų įstaigos turi prašyti kliento kiekvienu atveju. Jos pačios tai sprendžia vertindamos riziką, todėl informacijos kiekis ir pobūdis konkrečiu atveju gali skirtis. Lietuvos banko nuomone, visais atvejais finansų įstaigos turėtų prašyti klientų pateikti tiek informacijos, kiek yra pakankama konkrečiu atveju valdyti PPTF riziką.

Lietuvos banko teigimu, finansų įstaigoms svarbu užtikrinti, kad jų klientai finansų sistemos nenaudotų neteisėtais tikslais, tačiau jos neturėtų sudaryti kliūčių klientams naudotis paslaugomis, kiek pajėgia valdyti PPTF riziką.

Klientams, gavus finansų įstaigos prašymą pateikti informaciją, svarbu:

  • pateikti ar atnaujinti prašomą informaciją nurodytais terminais;
  • kreiptis į finansų įstaigą pasitarti, jeigu kyla klausimų dėl informacijos turinio ar pateikimo;
  • žinoti, kad finansų įstaigos privalo itin kruopščiai saugoti klientų asmens duomenis ir ją atskleisti gali tik išimtiniais atvejais, kuriuos nustato teisės aktai;
  • jeigu klientas nepateikia prašomos informacijos, pateikia ne visus duomenis, finansų įstaigos tokiam klientui gali apriboti paslaugas, o kraštutiniais atvejais – nutraukti sutartį.

Finansų įstaigoms prašant savo klientų informacijos, svarbu:

  • kiek galima išsamiau paaiškinti klientams, kokiu pagrindu ir kodėl prašoma konkrečios informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų;
  • visais atvejais užtikrinti, kad kliento būtų prašoma tiek informacijos, kiek pakanka tinkamai įvertinti ir valdyti PPTF riziką, o klientai turi realias galimybes šią informaciją pateikti;
  • taikyti proporcingas ir objektyviai pagrįstas priemones PPTF rizikai valdyti.

Jei turite daugiau klausimų susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija savo finansų įstaigoje, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw pinigų plovimo specialistų komandą!

Parengė advokato padėjėja Brigida Bacienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti