Privalomas darbuotojų testavimas dėl Covid-19 ligos, kaip nepasimesti?

Nuo š. m. rugsėjo 13 dienos LR Vyriausybė papildė sąrašą veiklos sričių, kuriose dirbantiems darbuotojams nustatytas privalomas prevencinis Covid-19 ligos testavimas. Nors privalomas darbuotojų testavimas dalyje Lietuvos įmonių tapo privalomas jau nuo liepos 26 d. verslo atstovai vis dar yra pasimetę ir jiems kyla daug klausimų. Šia proga Ecovis ProventusLaw ekspertai parengė trumpą apžvalgą. 

Veiklos sričių, kuriose dirbantiems darbuotojams nustatytas privalomas testavimas

 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
 • Socialinės paslaugos ir veikla;
 • Švietimo paslaugos ir veikla;
 • Vaistinių darbuotojų veikla;
 • Krovinių tarptautinis vežimas;
 • Viešojo transporto ir keleivių vežimas;
 • Laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimas (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
 • Viešojo maitinimo paslaugų teikimas;
 • Mažmeninė prekyba;
 • Viešasis administravimas;
 • Profesinė karo tarnyba;
 • Veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio valdymu (nuolatinis tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);
 • Gamybos įmonių darbuotojų veikla.

Privalomojo testavimo išimtys:

Darbuotojai, kurie persirgo užkrečiamąja Covid-19 liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra atleidžiami nuo pareigos testuotis. Tačiau tokie darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.

Asmuo persirgusiu laikomas praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato. Arba turint teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų.

Darbuotojų privalomasis testavimas 

 • Testavimą būtina atlikti periodiškai kas 7–10 d.;
 • Darbdavys turi paruošti privalomai besitestuojančių darbuotojų sąrašą ir informuoti darbuotojus;
 • Darbdavys privalo parengti privalomai besitestuojančių darbuotojų testavimo tvarką ir užtikrinti jos įgyvendinimą;
 • Per 7-10 d. skaičiuojant nuo rugsėjo 13 d., darbuotojai turi atlikti testą pirmąjį kartą (nuo LR Vyriausybės įpareigojimo įsigaliojimo dienos);
 • Darbdavys savo vidinės apskaitos dokumentuose turi fiksuoti faktus apie tai, kad darbuotojas yra atlikęs privalomąjį Covid-19 ligos testą arba aplinkybes, dėl kurių darbuotojas yra atleidžiamas nuo privalomo testavimosi.

Darbuotojų nušalinimas

Darbuotojai neturintys galimybių paso ir nesitestuojantys, kaip tai numatyta LR Vyriausybės nutarime, dirbti kontaktiniu būdu negalės.

Darbuotojas nesutinkantis periodiškai testuotis, gavęs iš darbdavio rašytinę informaciją apie prievolę testuotis, turėtų raštu pateikti darbdaviui informaciją apie atsisakymą tikrintis sveikatą bei atsisakymo / negalėjimo priežastis.

Darbdavys prieš pradėdamas nušalinimo procedūrą turėtų įvertinti šias aplinkybes:

 • ar nebuvo svarbių priežasčių, dėl kurių darbuotojas negalėjo pasitikrinti sveikatos;
 • ar darbuotojas gali būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu;
 • ar darbuotojas gali būti perkeliamas jo sutikimu toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę.

Jei darbuotojo situacija neatitinka nei vienos iš aukščiau paminėtų aplinkybių, darbdavys darbuotoją gali nušalinti nuo darbo nemokėdamas darbuotojui darbo užmokesčio.

Svarbu:

 • Įforminti nušalinimo aktą;
 • Nušalinimo akte darbdavys turėtų nurodyti nušalinimo nuo darbo pagrindą, priežastis bei terminą. Su rašytiniu nušalinimo aktu darbuotojas turi būti nedelsiant supažindinamas;
 • Darbuotojas nušalinamas iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga arba pateiks dokumentus patvirtinančius persirgimo ar vakcinacijos faktą.

Asmens duomenų tvarkymas

Darbdaviui įgyvendinant LR Vyriausybės priimtą nutarimą dėl privalomojo darbuotojų testavimo, svarbu užtikrinti asmens duomenų tvarkymui keliamus reikalavimus, nustatytus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR).

Pažymėtina, kad informacija apie tai, ar darbuotojas yra/nėra persirgęs Covid-19 liga, vakcinacijos faktas yra sveikatos duomenys, kurie priskiriami specialios kategorijos asmens duomenims, todėl darbdavys turi užtikrinti kad apie naujau renkamus duomenis darbuotojai būtų informuoti savalaikiai ir aukštesnę šių asmens duomenų apsaugą.

Svarbu:

 • Darbdavys turi tvarkyti tik tuos sveikatos duomenis, kurie būtini siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taigi darbdaviui svarbu fiksuoti faktus, kad darbuotojas persirgo užkrečiamąja liga arba buvo paskiepytas užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą, arba privalomai periodiškai testuojasi.
 • Darbuotojo pateikiamuose dokumentuose (galimybių pasas, medicininės pažymos ir t.t.) yra daugiau informacijos nei darbdaviui privaloma fiksuoti pagal teisės aktus, todėl darbuotojai turi tik parodyti darbdaviui dokumentus neteikiant (nesiunčiant) jų kopijų, o darbdavys turėtų fiksuoti tik vieną iš faktų, kuris jam reikalingas nustatyti, ar toks darbuotojas gali dirbti.
 • Specialios kategorijos duomenys turi būti saugomi tik tokį terminą, kuris yra būtinas siekiamam tikslui užtikrinti. Kadangi teisės aktuose nėra nustatyto konkretaus termino saugoti aukščiau paminėtiems duomenims, tokių duomenų saugojimą rekomenduotina sieti su LR Vyriausybės nutarimų galiojimu ir ekstremalios situacijos paskelbimo pasibaigimu.
 • Apie asmens duomenų saugojimą ir tvarkymą darbdavys turi informuoti darbuotojus, kaip to reikalauja BDAR.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti ir sumažinti kylančias rizikas.

Parengė ECOVIS ProventusLaw advokato padėjėja Lina Bulovienė

 

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti