Naujausios JAV sankcijos Baltarusijai: teisiškai neprivalomos, bet nesilaikymas gali būti pražūtingas

Nors praėjusią sav. JAV paskelbtos papildomos sankcijos Baltarusijai LR subjektams teisiškai neprivalomos, tačiau jų pažeidimas ar apėjimas, tiesioginių ir netiesioginių sandorių su JAV sankcionuotais Baltarusijos subjektais ar jiems pavaldžiais asmenimis turėjimas LR verslo subjektams ir finansų įstaigoms gali būti pražūtingas – už tai gresia pati griežčiausia už JAV sankcijų pažeidimus taikoma nuobauda – įtraukimas į JAV sankcijų sąrašą.

Pagal naujausią JAV prezidento įsaką, kuriuo išplečiamos dar 2006 m. nustatytos sankcijos Baltarusijai, JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biurui (OFAC) suteikiama teisė sankcijas taikyti nepriklausomai nuo subjektų ar sandorių sąsajų su JAV, t. y. bet kuris asmuo bet kur pasaulyje, nepriklausomai nuo jo sąsajų su JAV, gali būti patrauktas į JAV sankcijų sąrašą, jei, be kita ko:

  • Reikšmingai prisideda prie sankcionuotų Baltarusijos subjektų veiklos teikdamas jiems finansinę, materialinę, technologinę pagalbą, prekes ar paslaugas jiems arba jiems pavaldiems subjektams
  • Vykdo bet kokią veiklą, kuria yra apeinama arba stengiamasi apeiti JAV sankcijas Baltarusijai

„Ypatingai budrūs turi būti verslo subjektai, sudarantys tiesioginius ir netiesioginius sandorius su Baltarusijos gynybos, saugumo, energijos, trąšų, tabako gamybos, statybų, transporto sektoriuose veikiančiais ir jiems pavaldžiais subjektais –  OFAC daugelį jų (BelKazTrans, Dana Holdings, Inter Tobacco, Energo-Oil, Belneftegaz ir kt.) jau įtraukė į sankcijų sąrašą, o kitus pagal anksčiau minėtą įsaką gali įtraukti bet kuriuo metu“, – įspėja advokatų kontoros ECOVIUS ProventusLaw partnerė Inga Karulaitytė. Tiesa, ji atkreipia dėmesį, kad sandoriams su Belaruskalii OAO ir jam pavaldžiais subjektais numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2021 m. gruodžio 8 d. – leidžiama išimtinai tik ta veikla ir transakcijos, kurios yra susijusios su esamų sutarčių nutraukimu, tačiau ne naujų sutarčių sudarymu.

Apskritai specialistai, remdamiesi JAV prezidento įsaku, mato du galimus blogiausius JAV sankcijų apėjimo ar pažeidimo scenarijus. Vienas – kai į sankcijų sąrašą už reikšmingus sandorius su JAV sankcionuotais subjektais  yra įtraukiama Lietuvos įmonė, dėl ko ji atkertama nuo pagrindinio pasaulinio prekybos ir finansų tinklo. Antras – kai į sankcijų sąrašą yra įtraukiamas Lietuvos įmonės verslo partneris, jo lėšos ir nuosavybė yra įšaldomi ir Lietuvos įmonei tęsti veiklą su juo tampa beveik neįmanoma. Apsaugos nuo šios JAV sankcijų programos poveikio šiais dviem atvejais ES teisės aktai nenumato.

„Su Baltarusijos rinka dirbančioms įmonėms būtina atidžiai įvertinti savo pažeidžiamumą tarptautinėms sankcijoms Baltarusijai, įsidiegti ir laikytis sankcijų atitikties programų, kuriose numatyta ir atitiktis JAV sankcijoms, kiek tai neprieštarauja LR galiojantiems teisės aktams“, – įmones įspėja I. Karulaitytė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti