LAT išaiškinimai dėl darbo ginčų dėl teisės su tarptautiniu elementu teismingumo, aiškinimo ir taikymo

2020-05-21

Š. m. gegužės 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė svarbią nutartį, kurioje buvo sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių darbo ginčų dėl teisės su tarptautiniu elementu teismingumą, aiškinimo ir taikymo.

Pateikiame pagrindinius ir aktualiausius aspektus iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties:

  • Jeigu darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje, darbdavio inicijuojamas darbo ginčas dėl teisės turi būti nagrinėjamas toje kitoje valstybėje, nebent šalys kilus ginčui susitartų ginčą nagrinėti Darbo kodekso nustatyta tvarka.
  • Darbo kodekso (215 str. 3 d.) nuostata, draudžianti darbdaviui inicijuoti darbo ginčą dėl teisės kitoje nei darbuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje, yra imperatyvi ir laikytina lex specialis (specialioji įstatymo norma) DK 215 straipsnio 2 dalies atžvilgiu, kurioje nurodyta, jog civilinėse bylose, kylančiose dėl darbo ginčų dėl teisės, teismingumas nustatomas pagal LR civilinio proceso kodekso taisykles, jeigu Europos Sąjungos darbo teisės normos ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip. Nuo šios nuostatos galima nukrypti tik esant šių dviejų sąlygų visumai:

1) šalys susitarė kilusį ginčą nagrinėti Lietuvoje Darbo kodekso nustatyta tvarka ir

2) toks susitarimas buvo sudarytas jau kilus ginčui tarp šalių.

Nesant šių sąlygų Lietuvos darbo ginčus nagrinėjantys organai turi atsisakyti nagrinėti tokį ginčą.

  • Nuostata, draudžiančia darbdaviui inicijuoti darbo ginčą dėl teisės kitoje nei darbuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje, siekiama apsaugoti silpnesniąją darbo sutarties šalį jos interesams palankesnėmis jurisdikcijos taisyklėmis, todėl ji taikytina tik tuo atveju, jei darbo ginčas dėl teisės yra inicijuojamas darbdavio. Jei Lietuvos Respublikoje buveinę turintis darbdavys sudaro darbo sutartį su kitoje valstybėje nuolatinę gyvenamąją vietą turinčiu darbuotoju, pastarasis bet kada turi teisę inicijuoti individualų darbo ginčą dėl teisės Lietuvos darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose. Jei užsienio valstybėje nuolat gyvenantis darbuotojas inicijuoja ginčą darbo ginčų komisijoje Lietuvoje, su šios komisijos sprendimu nesutinkantis darbdavys neprivalo kreiptis į darbuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teismus dėl Lietuvoje darbo ginčų komisijos išnagrinėto ginčo kitokio išsprendimo (DK 231 straipsnis), kadangi Lietuvoje ikiteismine tvarka išnagrinėto darbo ginčo perkėlimas į teismus nepradeda naujo darbo ginčo.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su ginčais darbo teisės klausimais, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti