Į Lietuvą dirbti atvykusiems aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir jų darbdaviams bus skiriamos vienkartinės išmokos

2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, numatantys vienkartines išmokas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurių profesijos įtrauktos į trūkstamų profesijų sąrašą, ir juos įdarbinusioms įmonėms. Šiomis išmokomis bus siekiama į Lietuvą pritraukti darbuotojus iš užsienio bei padengti bent dalį jų įdarbinimo ir persikėlimo į Lietuvą išlaidų.

Sąlygos darbuotojams

Šios vienkartinės išmokos bus skiriamos tik tam tikromis sąlygomis. Aukštos kvalifikacijos darbuotojas, kuris persikėlė dirbti į Lietuvą ir nori gauti atvykimo išmoką, turi atitikti šiuos kriterijus:

 • yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir prieš tapdamas tokiu bent 5 metus nebuvo nuolatiniu Lietuvos gyventoju,
 • yra sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos teritorijoje (taikoma ir nuotolinio darbo atveju), darbuotojo profesija yra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (jame vyrauja biotechnologijų, inžinerijos, informacinių technologijų ir fizinių mokslų profesijos),
 • darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per 6 mėnesių laikotarpį yra ne mažesnis kaip 4,1 MMA arba yra ne mažesnis nei vidutinis visų darbdavio darbuotojų mėnesinis bruto darbo užmokestis, jei šis darbo užmokestis didesnis.

Iš Ukrainos pasitraukę ir Lietuvoje įsidarbinę Ukrainos piliečiai turi teisę gauti šią išmoką palengvintomis sąlygomis. Darbuotojas turi atitikti šių sąlygų visumą:

 • yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju nuo 2022 m. ar vėliau,
 • yra sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos teritorijoje,
 • darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per 3 mėnesių laikotarpį yra ne mažesnis kaip 2,4 MMA arba yra ne mažesnis nei vidutinis visų darbdavio darbuotojų mėnesinis bruto darbo užmokestis, jei šis darbo užmokestis didesnis.

Sąlygos darbdaviams

Darbdavys, norintis gauti išmoką už aukštos kvalifikacijos užsieniečių įdarbinimą, taip pat turi atitikti tam tikras sąlygas:

 • darbdaviui nėra iškelta bankroto byla, jis nėra likviduojamas ir jam nėra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos,
 • darbdavys nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi įsiskolinimų Lietuvos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui,
 • darbdavys neturi neįvykdytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai,
 • darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienerius metus neturėjo baudos, paskirtos už Įstatymo 56, 57, 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir/ar administracinės nuobaudos, skirtos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau nei vieną administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus,
 • darbdavys nėra biudžetinė įstaiga,
 • įdarbinamas užsienietis atitinka pirmiau išvardintas sąlygas darbuotojams ir nebuvo šio darbdavio ar su darbdaviu susijusios įmonės darbuotojas ne mažiau kaip 5 metus iki darbo Lietuvoje pradžios.

Išmokos

Sąlygas atitinkantys aukštos kvalifikacijos darbuotojai galės gauti 4,1 MMA dydžio (2 993 eurų) išmoką, kuri turėtų padengti bent dalį persikėlimo į Lietuvą išlaidų, o darbdaviai – 7,2 MMA dydžio (5 256 eurų) išmoką aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš užsienio įdarbinimo išlaidoms padengti.

Norėdami gauti šią kompensaciją, darbuotojai turės kreiptis į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip po 2 metų nuo darbo Lietuvoje pradžios, o persikeliantys iš Ukrainos – ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ir ne vėliau kaip po 2 metų nuo darbo Lietuvoje pradžios. Darbdaviai turės kreiptis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių ir ne vėliau kaip po 2 metų nuo darbuotojo darbo pradžios.

Jei esate darbuotojas arba darbdavys, kuris ketina kreiptis dėl tokios išmokos, galite kreiptis į ECOVIS ProventusLaw darbo teisės specialistus dėl papildomos pagalbos ar konsultacijos darbuotojų persikėlimo ir išmokos gavimo klausimais.

Parengė Darbo teisės grupės vadovė, asocijuota partnerė Brigida Bacienė bei jaunesnioji teisininkė Gabija Bacevičiūtė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti