Grupės ieškinio institutas – kokybiška ir efektyvesnė teisinės gynybos priemonė

Nuotolinis darbas karantino metu
Plačiai nuskambėjusi bendrovės CityBee patirta kibernetinė ataka, kurios metu kibernetiniai įsilaužėliai pavogė dalį įmonės klientų duomenų sukėlė didžiulį CityBee klientų pasipiktinimą ir socialiniuose tinkluose jie pradėjo kurti grupes, kuriose skelbia, jog kreipsis į teismą dėl žalos, kurią sąlygojo netinkamas asmens duomenų saugojimas, atlyginimo. Tačiau, kiekvienam asmeniui kreiptis į teismą su individualiu ieškiniu yra neefektyvu, kadangi Lietuvos Respublikoje (LR) nuo 2015 metų sausio 1 d. galioja grupės ieškinio institutas. Jo paskirtis – efektyviau apginti į grupę susibūrusių fizinių / juridinių asmenų panašaus pobūdžio teises ar įstatymų saugomus interesus. Pasinaudojus šiuo institute yra pareiškiamas vienas bendras ieškinys, o dėl to interesų gynimas tampa efektyvesnis.
Ta, jog būtų galima pasinaudoti šiuo institutu visų pirma reikalinga, jog būtų suburta asmenų grupė, kuri norėtų apginti savo pažeistas teises. Pagal LR Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4413 straipsnio 2 dalies 1 punktą, grupės ieškinyje reikalavimą turi pareikšti ne mažiau kaip dvidešimt fizinių ar juridinių asmenų, raštu išreiškusių savo valią būti grupės nariais ir pareikšti ieškinį teismui. Grupės suformavimas yra esminė grupės ieškinio pareiškimo sąlyga ir prielaida nagrinėti ieškinį pagal grupės ieškiniui taikytinas taisykles (CPK 4411 straipsnio 2 dalis, 4413 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalies 1 punktas, 3 dalies 3–4 punktai). Taigi, nukentėjusieji turi savo valia suburti tokią grupę ir savo valią išreikšti raštu. Taip pat pagal LR CPK 4413 straipsnio 1 dalies 3 punktą grupė turi turėti grupės atstovą, kuris atstovaus grupę teisme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) yra išaiškinęs, kad grupė pirmiausiai yra formuojama iki grupės ieškinio padavimo teismui, vėliau pagal CPK taisykles ji gali būti pildoma. Asmens prisijungimas prie grupės reiškia ir sutikimą su grupės atstovo kandidatūra. Asmens, siekiančio prisijungti prie grupės, nesutikimas su grupės atstovo nustatytomis finansinėmis grupės ieškinio vedimo ar su grupės ieškinio atstovo sudarytos sutarties su grupės advokatu sąlygomis, iš esmės reiškia ir tai, kad asmuo nesutinka su paties atstovo priimamais sprendimais, nesutinka su jo kandidatūra.
LAT taip pat išaiškino, kad CPK nedetalizuoja tokios situacijos, kai grupės ieškinio byloje dalyvauja keli grupės atstovai, kuriais pasitiki tam tikri grupės nariai, kai tokiu būdu grupės ieškinio byloje susiformuoja grupės narių pogrupiai. CPK nedraudžia ir iš esmės nepaneigia tokių pogrupių. Tokia situacija gali susiklostyti, jei sujungiamos kelios grupės ieškinių bylos. Tačiau atsižvelgiant į nustatytą reguliavimą, LAT nutarė, kad nėra teisinio pagrindo tokiems pogrupiams susiformuoti grupės pildymo etape.
Taip pat verta atkreipti dėmesį, jog grupės ieškiniui yra būtinas advokato dalyvavimas. Su juo teisinių paslaugų teikimo sutartį turi pasirašyti grupės atstovas, tačiau galioja išimtis, jeigu grupės atstovas yra grupės narys, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Be viso to, grupės ieškiniui yra privaloma ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Jeigu ginčas neišsprendžiamas išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Grupės atstovas turi kreiptis į bendrovę su pretenzija ir jeigu ten nurodyti reikalavimai nebus patenkinti, pereinama į teisminę ginčo nagrinėjimo teisme stadiją, reiškiant grupės ieškinį.
Dėl anksčiau minėtų priežasčių mes rekomenduojame nuo CityBee netinkamo duomenų saugojimo nukentėjusius asmenis burtis į grupę ir pasinaudoti šiuo institutu, kadangi toks gynybos būdas daug efektyvesnis.
ECOVIS ProventusLaw gali padėti Jums ginti jūsų pažeistas teises dėl duomenų saugumo pažeidimo.
Parengė ECOVIS ProventusLaw advokatė Loreta Andziulytė ir teisininkas Nojus A. Bendoraitis

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti