ES įsigalioja naujos vartotojų teisių taisyklės – „Omnibus“ direktyva

2022 m. gegužės 28 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161 dėl geresnio Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir modernizavimo – „Omnibus“ direktyva. Atsižvelgiant į naujus rinkos pokyčius „Omnibus“ direktyva siekiama sustiprinti ir išplėsti ES vartotojų teisės taikymo sritį modernizuojant ES vartotojų apsaugos taisykles. Naujosios taisyklės gali turėti įtaką e. prekybos įmonių veikloje, kurios naudoja modernias priemones ir metodus (mokamą reklamą, atrinktus klientų atsiliepimus ir t. t.), kad jų produktai atrodytų patrauklesni vartotojui.

Pagrindiniai pakeitimai

  • Įvestos BDAR lygio sankcijos
  • Didesnis skaidrumas internete
  • Vartotojų teisių į „nemokamą“ skaitmeninį turinį ir paslaugas išplėtimas
  • Kelių galiojančių ES vartotojų apsaugos teisės aktų, įskaitant Nesąžiningų sutarčių sąlygų (Direktyva 93/13/EEB), Kainų nurodymo (Direktyva 98/6/EB), Nesąžiningos komercinės veiklos (Direktyva 2005/29/EB) ir Vartotojų teisių (Direktyva 2011/83/ES), pakeitimai.

Nauja nesąžininga komercinė veikla, sankcijos ir žalos atlyginimas

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos pakeitimai, kaip ir pati direktyva, yra aktualūs visiems prekybininkams. Nesvarbu, ar įmonė parduoda prekes, teikia vartojimo paslaugas, ar finansines paslaugas, ji privalo laikytis ES teisės aktų, draudžiančių įmonėms elgtis nesąžiningai vartotojų atžvilgiu.

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva visada sulaukia įmonių dėmesio, nes joje nustatytos sankcijos ir baudos, su kuriomis įmonė gali susidurti, jei pažeis direktyvos nuostatas. Nuo šiol baudos gali siekti iki 4 % prekybininko apyvartos arba iki 2 mln. eurų, jeigu priežiūros institucijai nebus pateikta  informacija apie apyvartą. Atskiros valstybės narės taip pat turi galimybę nustatyti didesnes baudas, o valstybių narių nacionalinės institucijos galės bendradarbiauti, jeigu bus padarytas tarpvalstybinis pažeidimas. Individualūs vartotojai nuo šiol turi teises į kompensaciją už nesąžiningą komercinę veiklą. Visa tai neišvengiamai įpareigos įmones kasdienėje veikloje daugiau dėmesio skirti atitikties aspektams.

„Omnibus“ direktyvoje nustatyta vartotojo, susidūrusio su nesąžininga komercine veikla, teisė į tinkamą žalos atlyginimą. Dabar vartotojai turi teisę į kompensaciją, sutarties nutraukimą ir kitas teisių gynimo priemones, kurios sąveikauja su kitais ES teisės aktais. Tai reiškia, kad nesąžiningos įmonės gali tikėtis ne tik baudos, bet ir kompensacinių reikalavimų iš vartotojų.

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje dabar yra naujų straipsnių, nustatančių taisykles ir procedūras, kurių įmonės turėtų laikytis, kad veiktų sąžiningo verslo rėmuose. Pavyzdžiui, verslininkai valdantys prekyvietes (Marketplace) dabar privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip pasiūlymai reitinguojami paieškos rezultatuose ir pažymėti apmokėtus skelbimus. Be to, visi prekiautojai, rodantys vartotojų atsiliepimus apie produktus, turi pateikti informaciją apie tai, ar ir kaip prekiautojas užtikrina, kad paskelbti atsiliepimai yra gauti iš vartotojų, kurie iš tikrųjų naudojo arba pirko produktą. Taip siekiama kovoti su gana populiaria, bet akivaizdžiai nesąžininga netikrų arba atrinktų atsiliepimų praktika. Dabar prekybininkai turės parengti procedūras kaip jie užtikrins šio reikalavimo laikymąsi. Be to, savo interneto svetainėse turės pateikti informaciją apie atsiliepimų skelbimo taisykles.

„Omnibus“ direktyvoje aptariamas vartojimo prekių „dvigubos kokybės“ aspektas. Ši tema buvo ypač populiari tuo metu, kai buvo pradėta svarstyti „Omnibus“ direktyva. „Dviguba kokybe“ laikoma, kai prekės, parduodamos identiškoje ar panašioje pakuotėje, kartais turi kitokią sudėtį ar savybes nei kitose valstybėse narėse. Naujosios taisyklės suteiks valdžios institucijoms teisinių priemonių sustabdyti praktiką, kuri klaidina vartotojus ir verčia juos manyti, kad jie perka tą patį produktą, nors taip nėra.

Prisitaikymas prie sparčiai besivystančios el. prekybos

„Omnibus“ direktyva pakoreguoja 10 metų senumo Vartotojų teisių direktyva. Tiesa, ne visos internetu veiklą vydinčios įmonės turėtų nerimauti dėl naujų taisyklių, susijusių su Vartotojų teisių direktyvos pokyčiais. Vartotojų teisių direktyva netaikoma finansinių, kelionių, atostogų paketų, sveikatos priežiūros, nekilnojamojo turto, paslaugų teikėjams.

„Omnibus“ direktyva stengiamasi pasivyti naujas verslo tendencijas ir į ES teisę įtraukti pakeitimai dėl „nemokamų“ skaitmeninių paslaugų, kurios susijusios su vartotojų asmens duomenų tvarkymu. Paslaugų teikėjai dabar privalo pateikti informaciją apie save ir paslaugos ypatybes. Be to, dabar vartotojai gali pasinaudoti 14 dienų teise atsisakyti sutarties, kaip ir įprastu mokamų paslaugų atveju.

Nustatytos taisyklės dėl produktų pasiūlymų kainų keitimo remiantis konkrečiais vartotojų algoritmais ir elgsenos profiliavimu. Vartotojai turės būti informuojami apie šiuos kainų nustatymo metodus kiekvieną kartą. Tokiu būdu vartotojai žinos apie riziką, susijusią su padidėjusia prašoma kaina.

Svarbus pakeitimas, kuris padidins internetinių prekyviečių skaidrumą, yra įpareigojimas prekyviečių administratoriams aiškiai nurodyti, ar pardavėjas yra profesionalas, ar kitas vartotojas. ES vartotojų apsaugos taisyklės netaikomos perkant iš kito vartotojo. Be to, dabar reikia aiškiai nurodyti, kas (pardavėjas ar prekyvietė) yra atsakingas už prekių pristatymą ir grąžinimą.

Kova su netikromis nuolaidomis ir bilietų perpardavinėtojais

ES teisės aktų leidėjai taip pat patikslino kai kuriuos su nuolaidomis susijusius aspektus. Nuolaidos vis dar yra bene pagrindinis vartotojų, kurie naršo po pasaulinį tinklą ieškodami geriausių pasiūlymų, traukos objektas. Tikimasi, kad Kainų nurodymo direktyvos pakeitimai užtikrins teiginių apie kainų sumažinimą skaidrumą.  Nuo šiol, jeigu skelbiama nuolaida arba išpardavimo kaina, pradinė produkto kaina turi būti paskelbta viešai bent prieš 30 dienų. Svarbu pažymėti, kad šis reikalavimas taikomas tik prekėms, o ne skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms paslaugoms.

Galiausiai „Omnibus“ direktyva sprendžiama konkreti problema, susijusi su renginių bilietų perpardavimu. Renginių organizatoriai paprastai į prekybą paleidžia ribotą kiekį bilietų, todėl bilietų perpardavinėtojai, kurie, naudodamiesi internetiniais „botais“, perka bilietus urmu, verčia vartotojus už mėgstamą sporto renginį ar koncertą mokėti brangiau. Naujosios taisyklės draudžia prekybininkams perparduoti minėtu būdu įsigytus bilietus.

Rekomendacijos

Dėl „Omnibus“ direktyvos sukeltų pokyčių verslas neabejotinai turi skirti daugiau dėmesio atitikties klausimams. Kai kuriais atvejais įmonėms teks keisti savo pardavimo ir reklamos praktiką. Raginame įmones nesvarstyti, ar verta tęsti veiklą taikant priemones, kurios gali būti laikomos nesąžiningomis. Rekomenduojame veiklą vykdyti laikantis teisės aktų. Investuoti į vartotojams palankų verslo modelį naudinga. Galiausiai didžiulės baudos, teisiniai ginčai su vartotojais ir neigiami vartotojų atsiliepimai turės neigiamų finansinių, bet ir reputacinių pasekmių verslui.

Parengė ECOVIS ProventusLaw teisininkas Aušvydas Čebatorius ir partnerė Loreta Andziulytė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti