Viešieji pirkimai: pasiūlymų atmetimas dėl per didelės kainos

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo svarbūs teisės aktų pakeitimai, susiję su kainos, kurią viršijus tiekėjų viešojo pirkimo pasiūlymai gali būti atmetami, fiksavimu, – numatoma pareiga pirkimų vykdytojams iki pirkimo pradžios pirkimui skirtą lėšų sumą užfiksuoti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis.

Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančio verslo nepasitenkinimą iki šiol dažnai kelia – o neretai tai lemia ir ginčus – situacijos, kai pasiūlymai atmetami dėl per dideles, pirkimo vykdytojui nepriimtinos kainos, ypač kai pasiūlyta kaina būna mažiausia lyginant su konkurentais. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtinta reikalavimo pirkimo dokumentuose viešinti turimą biudžetą ar užsibrėžtas išlaidų ribas, taigi dažni atvejai, kai tiekėjai teikdami pasiūlymą nežino, kokia maksimali kaina pirkimo vykdytojui yra priimtina. Pirkimo vykdytojai turi tik pareigą pirkimui skirtų lėšų sumą nustatyti ir užfiksuoti rengiamuose vidiniuose dokumentuose prieš pradėdami pirkimo procedūras, tačiau iki šiol tokios prievolės tinkamą vykdymą buvo labai sudėtinga patikrinti.

Įsigaliojantis pakeitimas turėtų bent iš dalies išspręsti minėtas kylančias problemas. Nors CVP IS užfiksuota pirkimui skirtų lėšų suma vis tiek nebus prieinama tiekėjams, ši informacija bus naudinga kilus ginčui, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina iš tiesų yra pirkimo vykdytojui nepriimtina ir ar pasiūlymas atmestas pagrįstai. Naudodami CVP IS užfiksuotus duomenis Viešųjų pirkimų tarnyba, prireikus – ir teismai, galės lengvai patikrinti, ar pirkimo vykdytojai sąžiningai laikosi reikalavimo nustatyti pirkimui skirtų lėšų sumą prieš pradėdami pirkimo procedūras. Tai leis verslui tikėtis, kad pateikti pasiūlymai vertinami skaidriai, o esant poreikiui ir lengviau ginti savo teises.

Naujasis reikalavimas bus taikomas visiems skelbiamiems pirkimams, kurių procedūros pradėtos nuo liepos 1 d., išskyrus atvejus, kai pirkimo vykdytojas kainą arba sąnaudas, kurios naudojamos vertinant, ar pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos nėra per didelės, pasirinks pateikti viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose.

Parengė ECOVIS ProventusLaw advokato padėjėjas Linas Vidžys

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti