Planuojami pokyčiai dėl finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims

Lietuvos banko valdyba parengė ir derina nutarimo „Dėl finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių” patvirtinimo projektą, kurio numatoma įsigaliojimo data yra 2020 m. lapkričio 1 d.

Esminiai numatomi pakeitimai:

  • turėti veiklos funkcijų perdavimo politiką, kuri apima visus pagrindinius veiklos funkcijų perdavimo proceso etapus, nustatyti su veiklos funkcijų perdavimu susijusius principus, pareigas, atsakomybę ir kt.
  • įtraukti į veiklos funkcijų perdavimo sutartis privalomas sąlygas.
  • užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo įsigaliojimo sudarytos ir galiojančios veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims sutartys atitiktų nutarimo projekte nustatytus reikalavimus.
  • nuolat stebėti paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų lygį ir kokybę.
  • laikytis informacijos apie svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutarties pateikimo Lietuvos bankui tvarkos.
  • prieš sudarant veiklos funkcijų perdavimo sutartį įvertinti galimą veiklos funkcijų perdavimo poveikį finansų rinkos dalyvio operacinei rizikai, atsižvelgti į šio poveikio vertinimo rezultatus sprendžiant, ar sudaryti veiklos funkcijų perdavimo sutartį ir imtis reikiamų veiksmų, kad būtų išvengta nepagrįstos papildomos operacinės rizikos.

Parengė ECOVIS ProventusLaw advokato padėjėja Eglė Juškaitė.

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti