Konstitucinis teismas: Mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas prieštarauja Konstitucijai

Net keturios Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai bei joje įtvirtintiems asmenų lygybės ir teisei gauti valstybinę pensiją principams, pirmą kartą tokiu atveju konstatuotina ir diskriminacija dėl amžiaus. Taip nustatė Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, nagrinėjęs, ar Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

„Šiuo Konstitucinio teismo nutarimu buvo užtikrintos mokslininkų teisės, taip pat lygybės principas bei teisė gauti darbo stažą atitinkančią mokslininkų valstybinę pensiją“, – tikina Loreta Andziulytė, ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros, kuri atstovaudama klientui administracinėje byloje suformulavo prašymą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui dėl Laikinojo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, partnerė.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas 2020 m. birželio 3 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo ir mokėjimo teisinis reguliavimas, susijęs su mokslinio darbo stažo skaičiavimu, neįskaitant laiko, kuriuo asmuo gauna mokslininkų valstybinę pensiją, yra prieštaringas, nesuderintas su kitomis įstatymo nuostatomis ir neaiškus, todėl prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Anot Konstitucinio teismo toks teisinis reguliavimas, pagal kurį mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas vien dėl asmens amžiaus (65 metų ir didesnio) nėra įskaitomas į daktaro arba habilituoto daktaro stažą, kurio trukmė turi įtakos mokslininkų valstybinės pensijos skyrimui ir (ar) dydžiui, vertintinas kaip pagal Konstitucijos 29 straipsnį draudžiamas žmogaus teisių varžymas dėl jo amžiaus. Konstitucinis teismas, be kita ko, analizavo ir susidariusią situaciją, kuomet Laikinajame įstatyme nėra nustatyta mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo iš naujo tvarka, tuo atveju, kai asmuo po šios pensijos paskyrimo pradeda dirbti valstybinėse mokslo ir studijų institucijose ir įgyja papildomą daktaro arba habilituoto daktaro stažą. Teismas konstatavo, kad nesant nustatytos mokslininkų valstybinės pensijos skyrimo iš naujo, kai įgyjamas papildomas daktaro arba habilituoto daktaro stažas, neužtikrinama, kad asmuo realiai gautų visą mokslininko darbo stažą atitinkančio dydžio pensiją, o tokio reguliavimo nebuvimas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Laikinajame įstatyme nustatytas reguliavimas tiek, kiek pagal jį mokslininkų valstybinė pensija nėra skiriama, o paskirtoji nėra mokama asmeniui, kuris turi draudžiamųjų pajamų dirbdamas mokslinį darbą Lietuvos Respublikos valstybinės mokslo ir studijų institucijose yra konstituciškai pagrįstas. Tačiau Konstitucinis teismas nurodė, kad teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį mokslininkų valstybinė pensija nėra skiriama, o paskirtoji nėra mokama asmeniui, kuris turi kitų draudžiamųjų pajamų, be kita ko dirbdamas kitą nei mokslinis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės mokslo ir studijų institucijose, prieštarauja ne tik konstituciniam teisinės valstybės principui, bet ir prieštarauja konstitucinei nuostatai, kad  „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.

Atsižvelgiant į Konstitucinio teismo sprendimą, Seimas kuo skubiau turės priimti sprendimus, siekiant sureguliuoti mokslininkų teises į pensiją pagal Konstitucinio Teismo nutarimu suformuotas gaires. „Taip būtų teisingai įvertinamas mokslininkų didžiulis indėlis į mūsų valstybės gerovę per jų ilgametį darbą ir atsidavimą Lietuvos mokslui“, – teigia L. Andziulytė.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora priklausanti tarptautiniam ECOVIS tinklui, veikiančiam daugiau kaip 80 pasaulio šalių ir vienijančiam daugiau kaip 8000 teisės ir mokesčių ekspertų. Turėdama biurus visuose pagrindiniuose pasaulio ekonominiuose centruose, ECOVIS užtikrina teisinių paslaugų, mokesčių ir verslo konsultacijų teikimą vieno langelio principu visame pasaulyje. Lietuvoje ECOVIS teikia visas pagrindines teisines paslaugas, konsultuoja verslo steigimo ir įsigijimo klausimais, licencijuoja finansų ir kitas įstaigas, konsultuoja IT, telekomunikacijų, duomenų saugos, reklamos, konkurencijos, nekilnojamojo turto ir statybų klausimais, atstovauja sprendžiant ginčus teisme ir arbitraže.

Su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarimu galite susipažinti čia.

Susisiekti