ESTT: Norint įdiegti slapukus interneto vartotojai sutikimą turi duoti aktyviais veiksmais

2019-10-03

ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad sutikimas, kurį turi duoti interneto svetainės naudotojas tam, kad būtų galima įdiegti ir naudoti slapukus jo įrenginyje, negalioja, jeigu jis duotas naudojant iš anksto pažymėtą žymimąjį langelį, kurio žymėjimą naudotojas turi pašalinti, norėdamas atsisakyti duoti sutikimą.

ESTT nagrinėjo bylą, kurioje Planet49 GmbH, bendrovė siūlanti žaidimus internetu, 2013 m. rugsėjo 24 d. organizavo loteriją interneto svetainėje. Interneto vartotojai, norintys dalyvauti šioje loterijoje, turėjo užpildyti registracijos formą, o po langeliais, kuriuose turėjo būti įrašytas adresas, buvo pateiktos dvi nuorodos su žymimaisiais langeliais. Antrosios nuorodos langelis dėl slapukų naudojimo buvo iš anksto pažymėtas, o tai galėjo reikšti automatišką visų dalyvavusių loterijoje vartotojų sutikimo įdiegti slapukus davimą.

Siekdamas paaiškinti tokių sąvokų, kaip „sutikimo davimas“, „laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas“ ar „vienareikšmiai veiksmai“ reikšmę, ESTT sprendime rėmėsi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų (Direktyva 2002/58/EB, Direktyva 95/46/EB arba Reglamentas (ES) 2016/679) nuostatomis.

ESTT pabrėžė, kad sutikimas įdiegti slapukų failus tinklalapio vartotojų galiniuose įrenginiuose reikalauja aktyvaus elgesio, o interneto vartotojas, duodamas savo sutikimą, privalo imtis aiškių ir aktyvių veiksmų. Tai reiškia, kad sutikimas, duotas pasitelkiant iš anksto pažymėtą žymimąjį langelį, neapima aktyvių interneto svetainės naudotojo veiksmų.

ESTT taip pat svarstė klausimą, ar paslaugų teikėjas privalo informuoti tinklalapio vartotoją apie slapukų veikimo trukmę ir galimybę tretiesiems asmenims turėti prieigą prie šių slapukų. ESTT nustatė, kad nors duomenų tvarkymo trukmė nėra priskiriama prie informacijos, kuri turi būti pateikta interneto svetainės vartotojui pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas, tačiau informacija apie duomenų tvarkymo trukmę turi būti laikoma atitinkančia minėtoje Direktyvoje 95/46/EB numatytą teisingo duomenų tvarkymo reikalavimą. Todėl, duomenų tvarkymo sąžiningumui ir skaidrumui užtikrinti, ESTT priėjo prie išvados, kad minėta informacija apie slapukų veikimo trukmę ir galimybę tretiesiems asmenims turėti prieigą prie šių slapukų taip pat turi būti aiškiai nurodoma tinklalapio vartotojui.

Atsižvelgiant į ESTT sprendimą, siūlome tinklaviečių teikėjams, kurie interneto svetainės vartotojų galiniuose įrenginiuose įdiegia slapukus, peržiūrėti privatumo politikas ir (arba) slapukų politikas, siekiant užtikrinti, jog interneto svetainės vartotojams yra pateikiama visa būtina informacija, taip pat peržiūrėti pranešimus apie slapukus (interneto svetainėse iššokančius langelius) dėl sutikimo davimo būdų.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su privatumo politikos, slapukų politikos ir slapukų pranešimų parengimu ar peržiūra, siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw teisininkus.

Susisiekti