Viešieji pirkimai

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia teisinę pagalbą viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir perkančioms organizacijoms. Specialistai padeda tiek ruošti konkurso sąlygas, tiek jas suprasti. Jie taip pat padeda parengti konkursui reikalingus dokumentus, teikia pagalbą viešųjų pirkimų ginčuose, kuriuose yra sukaupę daug patirties.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei darbo teisės klausimai peržengia vienos valstybės ribas.

Kęstutis Kvainauskas

Šios teisės praktikos vadovas

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja prekių ir paslaugų tiekėjus rengiant viešųjų pirkimų pasiūlymus, paklausimus dėl viešojo pirkimo sąlygų išaiškinimo ir kitus dokumentus viešųjų pirkimų procese. Kontoros advokatai taip pat rengia pretenzijas perkančiosioms organizacijoms, skundus Viešųjų pirkimų tarnybai, paslaugų teikėjo neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus ir atstovauja paslaugų teikėjus viešųjų pirkimų ginče ikiteisminiame etape.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja perkančiąsias organizacijas rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, atsakymus dėl viešojo pirkimo sąlygų išaiškinimo ar paslaugų teikėjų pretenzijas ir kitus viešojo pirkimo dokumentus visuose viešųjų pirkimų proceso etapuose.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja klientus teisme viešųjų pirkimų bylose, rengia ieškinius, apeliacinius skundus, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus ginant tiek paslaugų tiekėjų, tiek perkančiųjų organizacijų interesus.

Sėkmės istorijos

Naujienos