side-area-logo

Gyvenimo aprašymas

Regina Laurinavičienė užsiima teisine praktika daugiau nei 15 metų. Lietuvos advokatūros nare ji tapo 1996 m.

Klientai labiausiai vertina jos patirtį ginčų sprendimo, įmonių valdymo, nekilnojamojo turto ir statybos, viešųjų pirkimų srityse.

Regina yra patyrusi mediacijos bei ginčų teisės specialistė, atstovaujanti klientams įvairiais teisminio proceso klausimais visų instancijų teismuose. Ji specializuojasi ginčuose dėl akcininkų teisių, vadovo atsakomybės, nesąžiningos konkurencijos taip pat statybų, viešųjų pirkimų, intelektinės nuosavybės ir kitais teisinio reguliavimo pažeidimo atvejais, sprendžiamais visų instancijų teismuose ir arbitraže, kur yra sukaupusi reikšmingą patirtį. Regina Laurinavičienė yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitrė nuo 2010 m.

Regina konsultuoja vietos ir tarptautinius klientus įmonių steigimo, akcijų ir turto sandorių, įmonių valdymo ir kitais įmonių teisės klausimais. Ji teikia teisinę pagalbą rengiant įmonių struktūrinius ir organizacinius dokumentus, vykdant pakeitimus įmonių struktūroje bei atliekant tiriamuosius darbus. Ji atstovauja klientams valstybinės priežiūros institucijose ir teismuose.

Teisininkė aktyviai tarpininkauja verslui užmezgant santykius su Kinija – 2014 m. tapo Lietuvos – Kinijos verslo tarybos nare.

Išsilavinimas

1976-1981 m.
Teisės magistras
Vilniaus Universitetas, Teisės fakultetas

1994 m.
Teisininkų tobulinimosi kursas
Tarptautinis teisės vystymo institutas (Italija)

CONTACT US!

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!


By clicking SEND I also accept your Privacy policy