side-area-logo

Nuo liepos 1-osios viešieji pirkimai vyks pagal naująją tvarką

Nuo liepos 1-osios viešieji pirkimai vyks pagal naująją tvarką

Jau nuo liepos 1 d. įsigalioja naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija. Iki šiol galojantį Viešųjų pirkimų įstatymą pakeis du atskiri įstatymai: Viešųjų pirkimų įstatymas ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, skirtas komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.

Reišmingiausi verslui pokyčiai yra šie: pirkimuose bus tikrinama tik laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktis, o norint dalyvauti procedūroje pakaks užpildyti standartizuotą dokumentą; prieš skelbdamos pirkimą, perkančiosios organizacijos galės įsigyti konsultavimo paslaugas; perkančiosios organizacijos galės tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais; atsiskaitymai tik per informacinę sistemą „E. sąskaita”; vertinant pasiūlymus vyrauja ekonominio naudingumo kriterijus.

Taip pat įtvirtinami trumpesni pirkimų procedūrų terminai.

Išsamiau apie naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą kviečiame skaityti mūsų apžvalgoje.

FREE INITIAL ADVICE NOW!

CONTACT US!

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!

Privacy policy