side-area-logo

Įstatų keitimas dėl euro įvedimo

Įstatų keitimas dėl euro įvedimo

Primename, dėl euro įvedimo uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės privalo pakeisti įstatus, o pakeistus įstatus Juridinių asmenų registrui pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Bendrovių įstatai turi būti pakeisti išreiškiant juose įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę eurais vietoj litų.

Įstatų pakeitimai gali būti atliekami:

1) dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į eurus. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti paprasta susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

2) kartu su kitais įstatų pakeitimais, nesusijusiais su euro įvedimu. Šiuo atveju sprendimą pakeisti įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti pagal Bendrovių įstatuose bei Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą tvarką;

AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS BEI ĮSTATINIO KAPITALO KONVERTAVIMAS Į EURUS

Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiška litais keičiama į išraišką eurais euro centų tikslumu tokiais principais:

Bendrovės įstatinio kapitalo suma litais ÷ Euro ir lito perskaičiavimo kursas (3,4528) ÷ Išleistų akcijų skaičius = Akcijų nominali vertė eurais

Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio (apvalinama pagal matematines taisykles).

Akcijų nominali vertė eurais, kaip apskaičiuota aukščiau × Išleistų akcijų skaičius = Bendrovės įstatinio kapitalo suma eurais

CONTACT PERSON

CONTACT US!

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!


By clicking SEND I also accept your Privacy policy