side-area-logo

Verslo sektoriai

Mūsų sukuriama vertė teikiant pilną spektrą teisinių paslaugų 5-kiuose verslo sektroriuose – išskirtinė.

FINANSINĖS PASLAUGOS

Griežtas teisinis reguliavimas – išskirtinis finansinių paslaugų sektoriaus bruožas būdingas visoms šalims. Negana to – sektorius itin diversifikuotas – čia aibė instrumentų ir paslaugų, skirtingų verslo modelių.

ECOVIS ProventusLaw teikia visapusišką pagalbą finansų įstaigoms įskaitant mokėjimo įstaigas, finansų maklerių įmones, investicinius fondus, privataus ir rizikos kapitalo fondus, nekilnojamojo turto investicinius fondus, draudimo bendroves ir kitas šiame sektoriuje veikiančias įmones. Mūsų klientų tarpe tarptautinėje erdvėje veikiančios mokėjimo įstaigos bei Lietuvoje veikiančios finansų įstaigos.

Sukaupta patirtis apima šiame sektoriuje veikiančių įmonių steigimą, mokėjimų ir elektroninių pinigų veiklos licencijavimą, konsultavimą pinigų plovimo klausimais, sektoriaus reguliavimo klausimais, taip pat atstovimą santykiuose su rinkos priežiūros institucijomis, sudarant sandorius, atstovaujant ginčuose, restruktūrizuojant skolas, teikiant akcijų ar obligacijų siūlymus ir kt.

Šias problemas sprendžia mūsų Finansinių paslaugų, Licencijavimo ir reguliavimo, Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Mokesčių, Ginčų, Įmonių teisės ir Darbo teisės srityje dirbantys teisininkai.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį. Tai, jog mūsų šalies institucijos noriai bendradarbiauja tiek su specialistais, tiek su verslu, Lietuva tampa koridoriumi į Europos Sąjungą ir tarptautiniams verslams.

Dirbdami kartu su klientais mes kuriame sprendimus, padedančius apsaugoti jų turtą, reputaciją ar pasiūlyti naujus produktus rinkai, kurie jiems padeda užtikrintai siekti strateginių ir fiskalinių tikslų.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 • atstovavimas įgyjant veiklai reikiamas licencijas
 • konsultavimas sektoriaus reguliavimo ir rizikų valdymo klausimais
 • atstovavimas santykiuose su rinkos priežiūros institucijomis
 • konsultavimas elektroninių mokėjimų ir elektroninių pinigų, tarpvalstybinių perlaidų ir užsienio valiutos keitimo sandorių klausimais
 • pagalba vystant finansinius produktus ir paslaugas
 • konsultavimas pinigų plovimo klausimais
 • skolinimasis ir skolų restruktūrizavimas, nemokumas
 • įmonių steigimas
 • atstovavimas sudarant sandorius
 • konsultavimas informacinių technologijų ir duomenų apsaugos klausimais
 • atstovavimas ginčuose
 • konsultavimas mokesčių klausimais
 • konsultavimas darbo teisės klausimais

inga

Šio sektoriaus vadovė

Inga Karulaitytė – Kvainauskienė

Partnerė, advokatė

 • inga.karulaityte@ecovisproventuslaw.com
 • +370 5 212 40 84

RINKODARA IR KOMUNIKACIJA

Rinkodaros ir komunikacijos sektorius – sudėtingas pirmiausia todėl, kad čia priimami sprendimai nukreipti į visuomenę, todėl provokuoja vartotojus ir konkurentus, tiesiogiai įtakoja organizacijos reputaciją. Rinkodaros ir komunikacijos sektoriaus atveju nepakanka išmanyti vien teisinį reguliavimą, čia visuomet svarbus kultūros, etikos, visuomenėje paplitusių vertybių ir nuostatų suvokimas, tam, kad siūlomos teisinės apsaugos ar gynybos strategijos būtų efektyvios, o pateikiamos rekomendacijos – adekvačios.

Mūsų komanda teikia pilną spektrą paslaugų, aktualių rinkodaros ir komunikacijos sektoriui, nuo reguliavimo iki intelektinės nuosavybės ir savo teisių gynimo teisme bei arbitraže. Todėl su šiuo sektoriumi dirba ECOVIS ProventusLaw teisininkai, besispecializuojantys žiniasklaidos ir reklamos, Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Konkurencijos teisės, Ginčų, Darbo teisės srityse. Šie teisininkai turi svarios patirties teikiant pagalbą komunikacijų sektoriuje veikiantiems verslams, įskaitant transliuotojus, žiniasklaidą, viešųjų ryšių ir reklamos agentūras, tiek tiems, kurie bendradarbiauja su jomis.

Sukaupta patirtis apima komunikacijos turinio teisinį vertinimą, konsultavimą reklamos, intelektinės teisės klausimais, taip pat autoriaus teisių klausimus, pagalbą rengiant sutartis, sprendžiant darbo santykių klausimus ir sprendžiant ginčus tarp suinteresuotų šalių.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

Dirbdami kartu su klientais mes padedame jiems pasirinkti optimaliausią komunikacijos strategiją ir operatyviai spręsti iškilusias problemas taip, kad tai turėtų mažiausią galimą poveikį įmonės reputacijai.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 • reklamos ir komunikacijos paslaugų sutarčių rengimas
 • komunikacijos ir reklamos kampanijų turinio atitikties teisės aktams vertinimas
 • konsultavimas dėl vartotojų kuriamo turinio
 • konsultavimas klaidinančios ir neleistinos reklamos klausimais
 • konsultavimas intelektinės nuosavybės klausimais
 • autoriaus teisių apsauga ir gynimas
 • dalykinės reputacijos viešojoje erdvėje ir teisme gynimas
 • atstovavimas ginčuose
 • atstovavimas santykiuose su rinkos priežiūros institucijomis ir organizacijomis
 • įmonių steigimas
 • konsultavimas darbo teisės klausimais

Šio sektoriaus vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

 • loreta.andziulyte@ecovisproventuslaw.com
 • +370 5 212 40 84

IT IR TELEKOMUNIKACIJOS

Technologijomis grįsti verslo sektoriai – itin dinamiški, todėl reguliacinė aplinka – juos tik vejasi. Dėl tos priežasties dažnai teisininko darbas šiame sektoriuje prasideda nuo jo veiklą reguliuojančių institucijų edukavimo ir teisinės aplinkos pokyčių inicijavimo. Kita vertus, nemažiau svarbu suprasti ir politiką bei kuriamą įstatyminę bazę, ES reguliavimo tendencijas, kurie turi įtakos mūsų kliento verslo plėtros planams, todėl ECOVIS ProventusLaw teisininkai nuolat palaiko ryšį su atsakingomis valdžios institucijomis ir vykdančiomis šio sektoriaus priežiūrą, siekdami geriau suprasti įstatymus ir politiką, gilina žinias ES teisinio reguliavimo srityje.

Sektoriuje užtikrinant verslo konkurencingumą itin aktualūs intelektinės nuosavybės bei duomenų apsaugos klausimai, todėl technologijų išmanymas ir išsamus IT ir telekomunikacijų verslo procesų suvokimas – kritiškai svarbus. Dėl visų su priežasčių – mes kalbame jūsų kalba. Mes suprantame tiek jūsų inžinierius ar produktų vystytojus, tiek tuos, kurie atsakingi už sukurtų sprendimų pristatymą rinkai, todėl su mumis paprasta dirbti ir kartu siekti jūsų tikslų.

Rinkoje mes išsiskiriame itin kompleksine, daugiau nei 15metų kaupta šio sektoriaus patirtimi ir įveiktais teisiniais iššūkiais, kurie padėjo sėkmingai įsitvirtinti rinkoje mūsų atstovautiems klientams. Mūsų patirtis apima visapusišką pagalbą vystant naujas paslaugas ir produktus, užtikrinant jų apsaugą ir pateikimą verslo ir galutiniam vartotojui. Intensyvi konkurencija sektoriuje taip pat pažymėta keliomis reikšmingomis mūsų pergalėmis teisme ir derybose su sektorių prižiūrinčiomis institucijomis.

Šiuos verslo klausimus sprendžia mūsų Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Finansinių paslaugų, Licencijavimo ir reguliavimo , Konkurencijos, Rinkos reguliavimo ir santykių su valstybinėmis institucijomis, Ginčų teisės srityse besispecializuojantys teisininkai, taip pat prisideda Įmonių ir Darbo teisės specialistai.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

Dirbdami kartu su klientais mes kuriame sprendimus, kurie užtikrintų sklandų inovatyvių IT ir telekomunikacijų paslaugų bei produktų skverbimąsi į rinką.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 • konsultavimas leidimų gavimo klausimais
 • konsultavimas LR ir ES reguliavimo klausimais
 • konsultavimas naujų paslaugų vystymo, įvedimo ir palaikymo klausimais
 • išvadų teikimas dėl naujų technologijų taikymo apribojimų ir rizikų Lietuvoje ir ES šalyse
 • atstovavimas santykiuose su rinkos priežiūros institucijomis
 • atstovavimas ginčuose ar derybose su kitais rinkos žaidėjais
 • konsultavimas dėl infrastruktūros naudojimo teisinių aspektų
 • konsultavimas intelektinės nuosavybės tiesių į sukurtą produktą klausimais ir kompleksinės apsaugos sprendimų parengimas bei įgyvendinimas
 • konsultavimas duomenų apsaugos ir privatumo politikos klausimais
 • prekybos strategijos rengimas, konsultavimas dėl prekybos internete ar nuotoliniu būdu
 • duomenų perdavimo sutarčių rengimas ir duomenų centrai
 • paslaugų sutarčių rengimas
 • konsultavimas dėl paslaugų komunikacijos atitikties teisės aktams
 • didieji duomenys
 • daiktų internetas
 • debesų kompiuterija
 • pagalba sprendžiant šalies ir ES konkurencijos teisės klausimus, įskaitant ir nesąžiningą konkurenciją
 • atstovavimą ginčuose
 • teisinė pagalba viešuosiuose pirkimuose
 • kibernetinis saugumas

Šio sektoriaus vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

 • loreta.andziulyte@ecovisproventuslaw.com
 • +370 5 212 40 84

NEKILNOJAMASIS TURTAS IR STATYBA

Nekilnojamasis turtas yra didžiausia pasaulyje turto rūšis, todėl mūsų darbas su šiame sektoriuje veikiančiomis įmonėmis, nuo nekilnojamojo turto vystytojų, operatorių, investuotojų ar valdytojų, dažnai yra ilgalaikis ir įvairiapusiškas, nes puikiai suprantame, šio sektoriaus verslo modelius.

ECOVIS ProventusLaw paslaugos nekilnojamojo turto sektoriui apima nuo specifinių klausimų, tokių kaip teritorijų planavimas, statybų leidimai, rangos sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir pan. iki pagalbos kasdieniais klausimais, tokiais kaip mokesčiai, ginčai.

Mums puikiai pavyksta pasiekti rezultatų, ne tik todėl, kad išmanome sektoriaus veiklos specifiką, tačiau ir todėl, kad bendradarbiaujame su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, miestų savivaldybėmis, Centrine perkančiąja organizacija, Darbo inspekcija ir kitomis. Ši profesinė partnerystė ir profesionalumas leidžia mūsų klientų klausimus spręsti sklandžiai ir operatyviai.

Nekilnojamojo turto sektoriaus problemas sprendžia mūsų Nekilnojamojo turto ir statybos, Mokesčių, Ginčų, Įmonių teisės ir Darbo teisės, taip pat, Bankroto ir restruktūrizavimo srityse besispecializuojantys teisininkai. Jų patirtis ir komandinis darbas leidžia pasiūlyti kompleksinius sprendimus, kurie atitiktų tiek vietos, tiek tarptautinių projektų poreikius, nepriklausomai nuo nekilnojamojo turto tipo.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

Mes teikiame teisinę pagalbą visuose nekilnojamojo turto gyvavimo etapuose nepriklausomai nuo turto tipo ar klausimo srities, todėl orientuojamės į ilgalaikę partnerystę, įsigiliname į Jūsų ilgalaikius tikslus ir teikiame kompleksinius sprendimus.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 • konsultavimas nekilnojamojo turto vystymo klausimais
 • teisinė pagalba nekilnojamojo turto objektų projektavimo ir statybos klausimais, įskaitant santykių su rangovais apibrėžimą, statybos leidimų įgijimą
 • atstovavimas perkant, parduodant ar išnuomojant komercinį nekilnojamąjį turtą
 • konsultavimas teritorijų planavimo klausimais
 • konsultavimas statybos leidimų gavimo klausimais
 • konsultavimas nekilnojamojo turto finansavimo klausimais
 • konsultavimas įsipareigojimų užtikrinimo klausimais, įskaitant hipoteką ir garantijas
 • nekilnojamojo turto valdymo bendrovių ir fondų steigimas
 • pagalba įteisinant nelegalią statybą ir šalinant nelegalios statybos padarinius
 • konsultavimas mokesčių ir mokesčių struktūrizavimo klausimais
 • atstovavimas ginčuose
 • konsultavimas darbo teisės klausimais, įskaitant užsieniečių įdarbinimą
 • konsultavimas įmonių teisės klausimais
 • teisinė pagalba viešuosiuose pirkimuose

Šio sektoriaus vadovas

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas

 • kestutis.kvainauskas@ecovisproventuslaw.com
 • +370 5 212 40 84

AZARTINIAI LOŠIMAI IR INTERNETINIAI ŽAIDIMAI

Lošimų ir internetinių žaidimų sektorius auga nuolatinių reguliavimo pokyčių kontekste. Kuomet azartinių lošimų reguliavimas griežtėja, internetinių žaidimų reguliavime daug naujų pokyčių, atveriančių šios industrijos plėtrai duris.

Mūsų klientų tarpe tiek startuoliai, kuriantys inovatyvius internetinius žaidimus pasaulinei rinkai, tiek pasauliniai lošimų organizatoriai.

Sukaupta patirtis apima šiame sektoriuje ketinančių veikti įmonių steigimą ir veiklos licencijavimą, konsultavimą kitais sektoriaus reguliavimo klausimais, taip pat konsultavimą intelektinės nuosavybės, autoriaus teisių, duomenų tvarkymo ir kitais klausimais. Mes taip pat turime patirties kitose srityse, kurios glaudžiai susijusios su lošimų ir internetinių žaidimų industrija – tai ir technologijų teisiniai klausimai, socialinės medijos, e-komercija, reklama, rėmimo projektai, duomenų apsaugos klausimai, kurie kuria papildomą pridėtinę vertę ECOVIS ProventusLaw klientams.

Azartinių lošimų ir internetinių žaidimų sektoriaus teisinius klausimus sprendžia mūsų Rinkos reguliavimo ir santykių su valstybinėmis institucijomis, Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Žiniasklaidos ir reklamos, Konkurencijos teisės, Mokesčių, Ginčų, Įmonių teisės ir Darbo teisės srityse dirbantys teisininkai.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

ECOVIS ProventusLaw patirtis lošimų ir internetinių žaidimų sektoriuje bei žinios leidžia patarti klientams, kaip atpažinti, apsaugoti ar optimizuoti galimybes, kurios atsiranda keičiantis teisinei aplinkai.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 • konsultavimas dėl vartotojų kuriamo turinio
 • konsultavimas dėl lošimų bei žaidimų industrijos reguliavimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
 • konsultavimas duomenų apsaugos klausimais
 • pagalba įgyjant lošimų ir žaidimų organizavimui reikalingas licencijas
 • konsultavimas intelektinės nuosavybės tiesių į sukurtą produktą klausimais ir kompleksinės apsaugos sprendimų parengimas bei įgyvendinimas
 • konsultavimas intelektinės nuosavybės klausimais
 • konsultavimas dėl vartotojų kuriamo turinio
 • komunikacijos ir reklamos kampanijų turinio atitikties teisės aktams vertinimas
 • konsultavimas klaidinančios ir neleistinos reklamos klausimais
 • pagalba sprendžiant konkurencijos teisės klausimus, įskaitant ir nesąžiningą konkurenciją
 • reputacijos viešojoje erdvėje ir teisme gynimas
 • atstovavimą ginčuose
 • kibernetinis saugumas
 • įmonių steigimas
 • konsultavimas darbo teisės klausimais
 • konsultavimas mokesčių klausimais

Šio sektoriaus vadovas

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas

 • kestutis.kvainauskas@ecovisproventuslaw.com
 • +370 5 212 40 84
CONTACT US!

FREE INITIAL ADVICE NOW!

Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!