Įmonių valdymas

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia klientams teisinę pagalbą nuo pirmųjų jų veiklos žingsnių – steigia įmones ir registruoja buveines Lietuvoje, ES ir kitose užsienio šalyse, pataria, dėl įmonių teisės formos ir rengia jos įteisinimui visus būtinus dokumentus. Kontoros teisininkai taip pat konsultuoja bendrovių valdymo teisiniais klausimais, kuria ir įgyvendina akcininkų interesų apsaugos strategijas.

Kontora taip pat užtikrina verslo vystymąsi ir plėtrą, įmonei priėmus įsigijimų, pertvarkymo ar reorganizavimo sprendimus, teikia įmonės teisinio ir mokestinio patikrinimo paslaugas.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei įmonių įsigijimas, pertvarkymas ar reorganizavimas neapsiriboja Lietuva.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw steigia akcines bendroves (AB), uždarąsias akcines bendroves (UAB), individualias (personalines) įmones, tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB), komanditines ūkines bendrijas (KŪB), mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VšĮ), investicinius fondus, asociacijas ir kitus juridinius asmenis. Tarptautinė ECOVIS grupė gali greitai įsteigti įmonę ar kitą juridinį asmenį bet kurioje Europos Sąjungos ar pasaulio šalyje ir užtikrinti klientams kvalifikuotas konsultacijas įmonių steigimo bei apmokestinimo srityje.

Steigiant įmonę ypatingas dėmesys skiriamas tinkamos įmonės formos pasirinkimui, stiegimo dokumentų parengimui ir mokestinės situacijos užsienio šalyje įvertinimui. Tarptautinė ECOVIS grupė gali užtikrinti įsteigtos įmonės apskaitą ir atstovavimą praktiškai bet kurioje pasaulio šalyje nuo jos įsteigimo momento.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora rengia akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatus, steigimo sutartis, akcininkų sutartis ir kitus steigimo dokumentus, bei atstovauja steigėjus visame bendrovės steigimo, o vėliau ir valdymo, procese. Teikiame teisinę pagalbą užtikrinant akcininkų interesų apsaugą, valdant riziką atskiriame įmonės valdymo organų įgaliojimus bei patariame įgaliojimų apribojimų klausimais.

Pasitelkdami tarptautinės ECOVIS grupės ekspertus, kuriame holdingo struktūras, užtikrindami akcininkų nuosavybės teisų apsaugą ir mokesčių planavimą, dalyvaujame sprendžiant bendrovių, jų vadovų ir akcininkų tarpusavio ginčus ikiteisminiame etape ir teisme.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja klientus įmonių įsigijimų ir susijungimų (angl. M&A) sandoriuose, pertvarkymo ir reorganizavimo procese. Teisininkai turi patirties pertvarkant ir reorganizuojant, sujungiant ir skaidant akcines bendroves (AB), uždarąsias akcines bendroves (UAB), individualias (personalines) įmones, mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VšĮ), investicinius fondus ir kitus juridinius asmenis. Esant būtinybei patikrinti įmonių reorganizavimo sąlygas galime pasitelkti ir savo partnerius – sertifikuotus ECOVIS tinklo auditorius Lietuvoje, o reorganizavimo procese atsiradus tarptautinės teisinės ekspertizės poreikiui – tarptautinio ECOVIS partnerių tinklo specialistus.

Teikiame įmonių teisinio patikrinimo ir teisinio audito paslaugas įsigyjant bendroves ir jų akcijų paketus arba tiesiog siekiant įsitikinti bendrovės veiklos efektyvumu. ECOVIS ProventusLaw Lietuvoje gali pasiūlyti kompleksinį įmonės patikrinimą, kurį sudaro tiek teisinės, tiek mokestinės ir finansinės dalies patikrinimas, kuriam galime pasitelkti sertifikuotus ECOVIS tinklo auditorius Lietuvoje. Tarptautinis ECOVIS tinklas užtikrina galimybę efektyviai teikti šias paslaugas ir tarptautinėms įmonėms.

Sėkmės istorijos

Naujienos

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

2018-03-12 Таrptautiniam ECOVIS tinklui, veikiančiame 67 pasaulio šalyse ir vienijančiam daugiau kaip 7000 teisininkų, advokatų, mokesčių ir verslo konsultantų, priklausanti advokatų kontora ProventusLaw, atsižvelgdama į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Europos

Europos elektroninių pinigų įstaigų rinką papildė UAB „ConnectPay“

2018-01-22 UAB „ConnectPay“, kuriai ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora talkino įgyjant elektroninių pinigų įstaigos licenciją, sėkmingai užbaigė visą licencijavimo procesą. Lietuvos banko valdyba suteikė teisę įmonei leisti elektroninius pinigus, atlikti mokėjimo