Duomenų apsauga

Kontoros advokatai taip pat turi sukaupę didelę patirtį sprendžiant intelektinės nuosavybės ir duomenų apsaugos ginčus teisme, tiriant ir nagrinėjant duomenų apsaugos pažeidimo incidentus.

ECOVIS ProventusLaw klientai vertina šios ekspertizės naudą, kurią praplečia sektorių išmanymas. Dažniausiai kontoros teisininkai sulaukia klausimų iš IT ir telekomunikacijų bei finansinių paslaugų sektoriuose veikiančių įmonių dėl paslaugų ir produktų vystymo, programinės įrangos įsigijimo, veiklos licencijavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos, duomenų tvarkymo ir apsaugos.

Šioje srityje mes dirbame tiek su pripažintais rinkos lyderiais, tiek su vidutinėmis ir smulkiomis įmonėmis. Kontoros teisininkai yra konsultavę strategiškai svarbiuose ir išskirtiniuose telekomunikacijų rinkai procesuose, kaip pavyzdžiui, numerio perkėlimo procesai ar radijo dažnių konkursai ar aukcionai, taip pat atstovavę IT bendrovę ginant kliento interesus dėl IT programos kodo nukopijavimo, ginant kliento interesus baudžiamojoje byloje, kuomet buvo įsilaužta į jo informacinę sistemą.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja visais duomenų apsaugos teisinio reguliavimo klausimais. Atstovauja klientus registruojant juos duomenų valdytojais, rengia ir konsultuoja privatumo politikos klausimais. Kontoros teisininkai taip pat konsultuoja asmens duomenų tvarkymo klausimais, darbo su darbuotojų asmens duomenų klausimais ir dėl duomenų perdavimo trečiosioms šalims, atstovauja klientus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, ginant jų interesus teismuose, taip pat tiriant ir nagrinėjant duomenų apsaugos pažeidimo incidentus.

Sėkmės istorijos

Naujienos

Ar Lietuva yra pasirengusi permainoms duomenų apsaugos srityje?

Artėja terminas, kuomet visos įmonės, kaupiančios ir tvarkančios žmonių asmens duomenis –vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos, elektroninio pašto adresus, telefono numerius ir pan. – privalės užtikrinti vienodą visoje Europos Sąjungoje