side-area-logo

Nuo liepos 1-osios viešieji pirkimai vyks pagal naująją tvarką

Nuo liepos 1-osios viešieji pirkimai vyks pagal naująją tvarką

Jau nuo liepos 1 d. įsigalioja naujoji Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija. Iki šiol galojantį Viešųjų pirkimų įstatymą pakeis du atskiri įstatymai: Viešųjų pirkimų įstatymas ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, skirtas komunalinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms.

Reišmingiausi verslui pokyčiai yra šie: pirkimuose bus tikrinama tik laimėjusio tiekėjo kvalifikacijos atitiktis, o norint dalyvauti procedūroje pakaks užpildyti standartizuotą dokumentą; prieš skelbdamos pirkimą, perkančiosios organizacijos galės įsigyti konsultavimo paslaugas; perkančiosios organizacijos galės tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais; atsiskaitymai tik per informacinę sistemą „E. sąskaita”; vertinant pasiūlymus vyrauja ekonominio naudingumo kriterijus.

Taip pat įtvirtinami trumpesni pirkimų procedūrų terminai.

Išsamiau apie naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą kviečiame skaityti mūsų apžvalgoje.

Loreta Andziulytė